www.megev-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА П'ятниця, 23 жовтня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Межівський район >> Детальні плани територій
Заява ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ детального плану території, яка розташована за межами населеного пунктуна території Межівської селищної ради Межівського району Дніпропетровської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій
Версія для друку Написати листа

1. Інформація про замовника: Межівська районна державна адміністрація.
Юридична адреса: 52900, Дніпропетровська область, смт. Межова, вул. ім.Грушевського, буд. 5, тел.: (05630) 6-02-38, 6-05-86, (05630) 6-05-44, контактний e-mail (сайту): info@mejrda.dp.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок іншими документами державного планування
Детальний план території розробляється на земельні ділянки на території Межівської селищної ради за межами населеного пункту (кадастрові номери: 1222687700:02:002:0434; 1222687700:02:002:0453; 1222687700:01:002:0345), що належать до земель запасу.
Детальний план території, яка розташована за межами населеного пункту на території Межівської селищної ради Межівського району Дніпропетровської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій розробляється відповідно до розпорядження голови Межівської районної державної адміністрації від 07 жовтня 2019 року № Р-200/0/313-19 “Про надання дозволу на розроблення детального плану території”.
Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію:
схема планування Дніпропетровської області, розробленої ДП “ДІПРОМІСТО” у 2008 році;
схема планування території Межівського району.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів.
Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої зазначеного закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.
Даний документ не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення сонячної електростанції (далі – СЕС) і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.
При проектуванні дотримано умови п. 4.3. “Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173).
Детальний план території, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій розробляється з урахуванням прогресивних технологій, ефективного використання територій, чіткого функціонального зонування, транспортних та пішохідних потоків, створення нормальних умов для роботи підприємства.
Планувальна структура ДПТ визначилася технологією підприємства, транспортними зв’язками основних та допоміжних будівель та споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами. Архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації, враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва та інші.
Повне найменування юридичної особи, яка планує здійснювати будівництво:
ТОВ “СОЛАРФІЛД-2”
Код ЄДРПОУ: 43242524
Інформація про суб’єкт господарювання:
Юридична адреса: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 37.
Телефон: (067) 524 41 05.
Проектним планом передбачено розділення території на наступні функціональні зони:
зона наземних сонячних модулів та обладнання;
зона адміністративно-господарчого блоку;
зона внутрішніх проїздів, під’їздів до окремих майданчиків та пішохідних доріжок;
зона водопровідних споруд;
охоронні зони;
зона зелених насаджень спеціального призначення.
Для обслуговування території сонячної електричної станції також запроектовано об’єкти позамайданчикової та внутрішньомайданчикової інфраструктури – проїзди, під’їзди, периметральна огорожа, телекомунікації та охоронні системи, силові і слабкострумні кабельні мережі.
Схему інженерної підготовки території, що проектується, розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019.
Вертикальне планування територій виконано з ув’язкою системи водовідведення при урахуванні максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих зелених насаджень, а також з урахуванням наступних вимог:
максимального збереження рельєфу – абсолютні відмітки на проектованій території коливаються від 112,7–176,0 мБС;
максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень;
відведення поверхневих вод;
мінімального обсягу земляних робіт і мінімального дисбалансу земляних мас.
На проїздах пропонується влаштування поліпшеного покриття. Відведення поверхневих вод з проектованої території здійснюється по схилам.
До початку виконання будівельних робіт родючий шар ґрунту необхідно зняти з території для подальшого використання при відновленні (рекультивації) порушених і малопродуктивних земель, а також при впорядкуванні і озелененні території. Баланс родючого шару ґрунту необхідно розрахувати на підставі проведених геологічних вишукувань.
Враховуючи особливості існуючого рельєфу місцевості, планувальної структури території, проектну мережу вулиць ДПТ визначилось формування одного водозбірного басейну дощової каналізації.
Відведення дощового стоку передбачено відкритою мережею самопливної дощової каналізації зі скидом на локальні очисні споруди, які забезпечують ефективне очищення, що відповідає санітарно-екологічним вимогам. Локальні очисні споруди передбачені в південній частині ДПТ.
Дощовий стік, після очищення, скидається нижче за рельєфом, біля ділянки проектування.
Санітарна захисна зона від очисних споруд складає 20 м.
Джерела забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування відсутні.
Загальна площа території в межах розробки ДПТ становить приблизно 189 га і розташовується на землях запасу району.
В межах даного детального плану території для перетворення сонячного світла в електроенергію передбачається спорудження близько 275 000 полі- або монокристалічних кремнієвих сонячних модулів встановленою потужністю по 270 Вт, загальною потужністю 75 МВт.
Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території, де розміщується ділянка, що проектується.
Обсяг викидів в атмосферне повітря в районі проектних робіт зумовлюється здебільшого автотранспортом, який буде задіяно під час будівельних робіт.
Викиди шкідливих речовин включають відпрацьовані гази автомобільних двигунів, випаровування із системи живлення, підтікання пального і мастил у процесі роботи та обслуговування автомобілів (в цілому), а також продукти зносу фрикційних накладок зчеплення, накладок гальмівних колодок, шин.
Шумове забруднення також є різновидністю несприятливого впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище.
Екологічна ситуація в межах зони огляду навколо території проектування протягом останніх років залишається стабільною, випадків екстремально-високого рівня забруднення складових довкілля, підтоплення, зсувів, просідань поверхні території – дані відсутні.

4.Ймовірні наслідки
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.
До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.
Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.
Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.
Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.
Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.
З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:
1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:
проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;
інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій господарчих об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;
для забезпечення виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 265, проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.
2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну:
захист території від електромагнітного забруднення.
Основним джерелом електромагнітного випромінювання являється електростанція з використанням енергії сонця.
Сонячна енергетика використовує, поновлюване джерело енергії і у майбутньому, може стати екологічно чистою, тобто такою, що не виробляє шкідливих відходів.
- інженерний благоустрій території – централізоване каналізування, санітарне очищення.
3) Централізована система дощової каналізації зі спорудженням локальних очисних споруд.
В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.
б) для територій з природоохоронним статусом:
Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, не знаходиться в зоні прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.
Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.
Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.
Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин у межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі
дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.
Видалення зелених насаджень на проектній ділянці не передбачається.
В процесі будівництва об’єктів проектування вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами, загибелі і пригніченні рослинного покриву при виникненні аварійних ситуацій.
Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься.
У зв’язку з невеликою кількістю стічної води від адміністративних та побутових приміщень сонячної електростанції, будівництво каналізаційних очисних споруд повного біологічного очищення є недоцільним. Стічні води від побутових приміщень пропонується відводити у двокамерний септик та далі – в накопичувальний колодязь з подальшим вивозом асенізаційним транспортом на каналізаційні очисні споруди повного біологічного очищення після укладання відповідного договору з місцевими органами самоврядування.
Після виконання геологічних вишукувань, в разі наявності на території сонячної електростанції фільтруючих ґрунтів, для біологічного очищення стічних вод, в залежності від навантажень, можливо буде використовувати фільтруючий колодязь або поля фільтрації.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено
Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.
Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення СЕС та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.
Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.
Не затвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до зниження показників розвитку економіки району, а також до перешкоджання збільшенню кількості робочих місць. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток району та, зокрема, с. Колона-Межова, є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів та погіршення ландшафту в цілому.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування сонячної електричної станції, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:
1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.
2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
3) розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;
4) ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
5) отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
6) проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.
В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.
Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:
ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.
Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 серпня 2018 року № 296.
Вступ
1. Методологія проведення СЕО.
1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО.
1.2 Методологія проведення СЕО.
1.3 Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення Стратегії та здійснення СЕО.
2. Аналіз детального плану території
2.2. Основні цілі детального плану території.
2.3. Зв'язок з іншими документами державного планування.
3. Оцінка екологічної ситуації Межівського району.
3.1. Ключові проблеми екологічної безпеки району.
3.2. SWOT-аналіз екологічної ситуації.
3.3 Аналіз стану довкілля.
4. Аналіз відповідності детального плану території визначеним цілям охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення.
5. Оцінка впливу нового будівництва на довкілля.
5.1. Можливі чинники змін антропогенного та природного характеру.
5.2. Ймовірний вплив об’єкту планової діяльності на складові довкілля.
5.3. Заходи по зниженню негативних впливів та підвищення екологічного благополуччя району.
6. Опис проведення екологічної оцінки.
6.1. Обґрунтування вибору.
6.2. Проблеми, пов’язані зі збором необхідних даних.
7. Організація моніторингу наслідків виконання та фактичного впливу детального плану території на довкілля, у тому числі здоров’я населення.
8. Нетехнічне резюме.
9. Висновки та рекомендації.
10. Список використаних джерел.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Детальний план території, яка розташована за межами населеного пункту на території Межівської селищної ради Межівського району Дніпропетровської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій” подаються протягом 15 діб, з дня її оприлюднення, до Межівської районної державної адміністрації за адресою: 52900, Дніпропетровська область, смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 5, тел.: (05630) 6-02-38, 6-05-86, (05630) 6-05-44, контактний e-mail (сайту): info@mejrda.dp.gov.ua.


Виконуючий обов’язки голови
районної державної адміністрації С.В. БОГДАН

Сіренко (05630) 60481
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор