Межівський район
www.megev-rn.dp.gov.ua


З 2019 року в Україні запрацював новий вид соціальної допомоги – «муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від Уряду молодим сім’ям. Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 68.

  Безповоротна допомога від Уряду прив’язана до прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. З січня 2019 року сім’я зможе отримувати щомісяця 1 626 грн. відшкодування послуги помічниці для своєї дитини.
  Ця компенсація виплачуватиметься управлінням соціального захисту населення кожного місяця і автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму.
  Отрмувач послуг «муніципальна няня» самостійно обирає няню, укладає з нею цивільно-правовий договір, який не потребуватиме нотаріального завірення. Далі протягом місяця після укладення договору отримувач послуг має подати до управління соціального захисту населення для оформлення компенсації послуги «муніципальна няня»:
  - заяву про надання компенсації,
  - заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку,
  - копію договору з нянею,
  - копію свідоцтва про народження дитини,
  - копію сторінок паспорта отримувача компенсації,
  - копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
  - документи, що підтверджують витрати на оплату няні послуги «муніципальна няня» (чек, виписка з банківського рахунка, розрахункова квитанція тощо).
  Жінка, яка прагне офіційного працевлаштування в сім’ї по догляду за дітьми, має оформити ФОП (фізична особа-підприємець КВЕД 97.00, КВЕД 88.91/юридична особа-підприємець КВЕД 78.20, КВЕД 85.10).
  Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.
  Отримувач послуги “муніципальна няня”:
  - щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб управлінню соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги;
  - протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги «муніципальна няня".
  У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата послуги припиняється.
  Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги “муніципальна няня”.