www.megev-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Вівторок, 18 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Межівський район >> Новини
Західно-Донбаське управління ГУ ДФС інформує
Версія для друку Написати листа
До уваги платників податку на прибуток!

Західно-Донбаське управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що юридичні особи можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.
Вищезазначене встановлено частиною шостою ст. 14 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями.
У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу Укераїни (далі – ПКУ)) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).
Отже, якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація), таке уточнення здійснюється відповідно до положень ст. 50 Податкового кодексу України із поданням до уточнюючої декларації уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період.
Слід зауважити, що ст. 186і Кодексу України про адміністративні правопорушеня від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями передбачено відповідальність посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема, за подання органам Державної статистики України даних для проведення державних статистичних спостережень не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією.


Продовжено термін звільнення підприємств космічної галузі від сплати мита та податку на додану вартість


Західно-Донбаське управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу платників, що Кабінет Міністрів України постановою від 13 лютого 2019 року № 90 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 102» (далі – Постанова № 90) продовжив до 01 січня 2023 року термін звільнення підприємств космічної галузі від сплати мита та ПДВ на товари, які ввозяться на митну територію України суб’єктами космічної діяльності – резидентами у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 102.
Прийняття Постанови № 90 дозволить підприємствам космічної галузі більш ефективно використовувати власні обігові кошти та сприятиме реалізації міжнародних космічних проектів.
Постанову № 90 опубліковано у офіційному виданні «Урядовий кур’єр» від 19.02.2019 № 33 і вона набрала чинності 19.02.2019.

Зміни до податкової декларації з рентної плати набули чинності

Західно-Донбаське управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Міністерством фінансів України наказом від 21.08.2018 № 707 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2012 року № 1001», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.09.2018 за № 1057/32509 (далі – Наказ № 707) внесено зміни до форми податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (далі – Декларація).
Наказ № 707 набрав чинності з 12.02.2019.
Змінами, внесеними Наказом № 707, виключено додатки 2, 4, 10, 11 до форми Декларації, які були передбачені для квартальної звітності, а саме:
додаток 2 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини»;
додаток 4 «Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України»;
додаток 10 «Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами»;
додаток 11 «Розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України».
З рядків форми Декларації, відповідно, було виключено посилання на вищевказані додатки.
Нагадаємо, що з 01.01.2016 базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, дорівнює календарному місяцю (п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України). У зв’язку з цим була доповнена Декларація додатками 2№, 4№, 10№ та 11№, які передбачені для місячного подання звітності.
Отже, з набранням чинності Наказом № 707 відбулась зміна форми Декларації, а саме, виключені додатки 2,4, 10 та 11 до Декларації, чим форма Декларації приведена у відповідність до норм чинного законодавства.
Також слід зазначити, що з набранням чинності Наказом № 707 втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 17.09.2012 № 1001 «Про затвердження форми Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні».
Нагадуємо, що Наказ № 707 опубліковно в бюлетені «Офіційний вісник України» від 12.10.2018 № 78.

Як отримати податкову знижку на навчання

Західно-Донбаське управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до Закону України від 03 липня 2018 року №2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» внесені зміни до п.п.166.3.3. ст.166 Кодексу, згідно з якими платник податку має право включати до податкової знижки у зменшення витрачені кошти на оплату навчання в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, сплачені платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення.
Отже оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або його член сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).
За 2018 рік право на податкову знижку за оплачені освітні послуги, що надаються школами та дитячими садками можна отримати після 28 липня 2018 року. Документи для отримання компенсації за цей період слід подати до 31 грудня 2019 року.
Водночас хочемо повідомити, що для отримання податкової знижки за освітні послуги з закладом освіти має бути укладений договір, де зазначено хто надає послуги, їх отримувач, вартість таких послуг, строк надання та оплата підтверджена платіжними та розрахунковими документами.
Підтвердити витрати потрібно фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

Коли нецільову допомогу включати до річної декларації

Західно-Донбаське управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу громадян, що під час кампанії декларування податкові декларації про майновий стан і доходи подають ті декларанти, які зобов’язані декларувати свої доходи, а також особи, які подають декларацію з метою використання права на податкову знижку.
Розберемось в яких випадках подається декларація, якщо упродовж минулого року особою було отримано нецільову благодійну допомогу.
Відповідно до норм Податкового кодексу України не включається до оподатковуваного доходу, з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами-юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу, (у 2018 році така неоподатковувана сума становила 2470 грн.).
Відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги зазначаються податковим агентом у податковій звітності за формою №1ДФ.
Якщо загальна сума отриманої від благодійника – фізичної чи юридичної особи нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує граничний розмір, визначений абзацем першим пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу (2470 грн. у 2018 році), то платник податку зобов’язаний в такому випадку подати річну податкову декларацію із зазначенням суми такої допомоги.
Перевищення допомоги над вказаним розміром (у 2018 році – 2470 грн.) підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.


Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор