Межівський район
www.megev-rn.dp.gov.uaОГОЛОШЕННЯ
про початок формування проекту Стратегії розвитку
Дніпропетровської області на період до 2027 року

На виконання рішення Дніпропетровської обласної ради від 22.02.2019 № 442-16/VIІ, відповідно до розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 11.04.2019 № Р-196/0/3-19, за результатами засідання Керуючого комітету 25 квітня 2019 року облдержадміністрація розпочала формування проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року (далі – проект Стратегії).

Проект Стратегії формуватиметься з урахуванням принципів SMART-спеціалізації – новітнього підходу, що передбачає визначення окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал (з урахуванням конкурентних переваг регіону) та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.02.2019 № 122 утворено керівний комітет, до якого увійшли представники влади, бізнесу, громадськості та науковці, що координуватиме взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадськості, а також діяльність робочих груп із розроблення зазначеного стратегічного документу.

Робоча група разом з Експертними групами відповідно до Плану заходів до червня місяця поточного року має провести соціально-економічного аналізу області та аналіз розвитку територіального простору, а також розробити SWOT-матрицю, провести аналіз порівняльних переваг, викликів та ризиків та сформулювати стратегічного бачення, стратегічні напрямки та цілі Стратегії.

Запрошуємо до активної і фахової роботи всіх бажаючих, хто має досвід у питаннях стратегічного планування та власне бачення соціально-економічного розвитку Дніпропетровщини.

Пропозиції до проекту Стратегії приймаються до 30 червня 2019 року за встановленою формою на електронну адресу: srr2027@adm.dp.gov.ua
ФОРМА
подання пропозицій до проекту Стратегії
розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року
(не більше 3 основних проблем для суб’єкта регіонального розвитку)


Назва суб’єкта регіонального розвитку, контакти (відповідальна особа, телефон, електронна адреса)* ______________________
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (із змінами)).

Необхідно навести аналіз ситуації у відповідній сфері за 2012-2018 роки в регіональному розрізі з визначенням проблем, що стримують розвиток та потребують розв’язання в рамках реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року.
Для кожної виділеної проблеми необхідно зазначити:
- Короткий опис проблеми (підтвердження наявності проблеми з відповідним аналізом статистичних та інших даних, табличних матеріалів, візуалізацією (діаграми, графіки тощо)).
- Причини виникнення проблеми та інформацію щодо заходів, що були вжиті відповідним суб’єктом регіонального розвитку в період 2015-2018 років для розв’язання проблеми.
- Пропозиції щодо розв’язання проблеми у стратегічний період до 2027 року (з розбивкою за етапами 2021-2023 роки та 2024-2027 роки).
- Визначення завдань, у рамках яких здійснюватиметься розв’язання проблеми, та можливі сфери реалізації проектів.
- Очікувані результати.
- Індикатори результату.
- Термін виконання.
- Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для розв’язання проблеми (по роках).
- Відповідальний виконавець.
- Ризики та припущення.

Загальні вимоги:
не більше 3 основних проблем для суб’єкта регіонального розвитку;
обсяг матеріалів текстової частини – до 10 сторінок у форматі Word, шрифт –
12 Times New Roman;
до текстової частини пропозицій надається інформація відповідно до таблиці, що додається.

* без зазначення контактної інформації про суб’єкта регіонального розвитку, пропозиції розглядатися не будуть.

ФОРМА
подання пропозицій до проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року
Проблема / завдання з розв’язання проблеми
Очікуваний результат розв’язання проблеми
Індикатор результату,
од. виміру
Термін виконання
Джерело фінансування розв’язання проблеми
Обсяг фінансування, млн грн
Відповідальний виконавець
Ризики та припущення
всього
в т.ч. по роках
2021
2022
2023
Проблема 1 . (назва)
Завдання 1.1.Результат 1.1.1
Результат 1.1.2
1) індикатор
2) індикатор
Завдання 1.2.Результат 1.2.1
Результат 1.2.2
1) індикатор
2) індикатор
Проблема 2 . (назва)
Завдання 2.1.Результат 2.1.1
Результат 2.1.2
1) індикатор
2) індикатор
Завдання 2.2Результат 2.2.1
Результат 2.2.2
1) індикатор
2) індикатор
Проблема 3 . (назва)
Завдання 3.1.Результат 3.1.1
Результат 3.1.2
1) індикатор
2) індикатор
Завдання 3.2Результат 3.2.1
Результат 3.2.2
1) індикатор
2) індикатор