Межівський район
www.megev-rn.dp.gov.ua  Станом на 01 серпня 2020 року кількість виборців Межівського району становила - 16850 виборців. Після проведення періодичного поновлення бази даних Реєстру виборців кількість виборців становить 16831, що на 19 виборця менше, ніж на початок періоду. Кількість нездатних постійно пересуватися самостійно зменшилась на 8 осіб і становить 522 особи.
  За період з 01 по 31 липня поточного року за відомостями суб’єктів подання у базі даних Реєстру виборців Межівського району відбулися наступні зміни:
  - виповнилося вісімнадцять років — 16 виборців;
  - змінили прізвище — 5 осіб;
  - вибули за межі району — 29 виборців;
  - вибули на проходження строкової служби — 5 осіб;
  - змінили місце реєстрації в межах району — 11 осіб;
  - вибули в місця позбавлення волі — 2 особи;
  - набули громадянство України — 0 осіб;
  - прибули із-за меж району — 17 виборців;
  - повернулися із строкової служби — 1 особи;
  - померли — 23 особи;
  - повернулися з місць позбавлення волі - 2 особи;
  - визнані недієздатними — 0 осіб;
  - включено до реєстру вперше — 3 особи;
  - встановлено позначку про постійну нездатність пересуватися самостійно — 0 осіб.
  Сформовано 37 накази начальника відділу щодо внесення запису та внесення змін до запису у базі Державного реєстру виборців. Виконано 7 наказів начальника відділу щодо знищення 26 записів у базі АІТС.
  Переглянуто інформаційні екрани АІТС. Опрацьовано 5 виборців в екрані “Аналіз розбіжностей даних при співставленні виборців”. В результаті перевірки внесено зміни до персональних обох виборців. Оновлено інформацію по 20 виборцях в екрані “Перелік осіб, що містяться в указах Президента щодо набуття/припинення громадянства”.
  Сформовано аналітичні звіти АІТС №№ 383, 384, 460, 856, 1585. Нові записи у даних звітах відсутні.
  Опрацьовано анатлітичні звіти АІТС № 1253. Опрацьовано 8 записів та сформовано запити по 7 особам. За результатами запитів персональні дані усіх виборців не потребують змін.
  Надіслано та опрацьовано відповіді на 8 запитів щодо уточнення персональних даних 47 виборців. За результати запитів: уточнено інформацію в базі Реєстру 14 осіб, підтверджено правильність персональних даних у Реєстрі 31 особи та включено до Реєстру 2 виборці.
  Відповідно до постанов Центральної виборчої комісії від 29 квітня 2014 року № 415 та від 02 червня 2020 року № 97 виконано покладені обов’язки інших відділів ведення, що тимчасово не працюють, а саме:
  - проставлено ознаку “помер” - 1 особа;
  - змінено прізвище — 0 осіб;
  - прийнято 10 запитів виборців щодо надання їх персональних даних з Державного реєстру виборців (надано відповідну інформацію), опрацьовано 1 заяви виборця щодо внесення змін до його ідентифікаційних даних.
  - надано відповіді на 4 листи Межівського РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області щодо підтвердження надання роздруку 6 виборцям.
  Виконано 5 контрольних документів.
  Відповідно до Календарного плану організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виконано наступні заходи:
  1. Надано двох сільським територіальних виборчим комісіям відомості про кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах.
  2. За зверненям Слов’янської сільської територіальної виборчої комісії надано відомості про кількість виорців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах на відповідних виборчих дільницях даної ОТГ.