Межівський район
www.megev-rn.dp.gov.ua


Аналіз роботи відділу ведення Державного реєстру виборців у жовтні 2020 року.

  Станом на 01 жовтня 2020 року кількість виборців Межівського району становила - 16808 виборців. Після проведення періодичного поновлення бази даних Реєстру виборців кількість виборців становить 16763, що на 45 виборців менше, ніж на початок періоду. Кількість нездатних постійно пересуватися самостійно зменшилась на 13 осіб і становить 504 виборці.
  Протягом жовтня у з’язку з проведенням місцевих виборців база даних Реєстру оновлювалася двічі, за період з 01 по 30 вересня та з 01 по 13 жовтня 2020 року.
  За відомостями суб’єктів подання, у базі даних Реєстру виборців Межівського району відбулися наступні зміни:
  - виповнилося вісімнадцять років — 14 виборців;
  - змінили прізвище — 15 осіб;
  - вибули за межі району — 67 виборців;
  - вибули на проходження строкової служби — 3 особи;
  - змінили місце реєстрації в межах району — 28 виборців;
  - вибули у місця позбавлення волі - 1 особа;
  - набули громадянство України — 0 осіб;
  - прибули із-за меж району — 18 виборців;
  - повернулися із строкової служби — 1 особа;
  - померли — 51 виборець;
  - повернулися з місць позбавлення волі - 1 особа;
  - визнані недієздатними — 0 осіб;
  - включено до реєстру вперше — 9 осіб;
  - встановлено позначку про постійну нездатність пересуватися самостійно — 0 осіб.
  Протягом періодичного поновлення у жовтні поточного року завантажено та опрацьовано у базі Державного реєстру виборців 217 рядків вхідних відомостей. Опрацьовано 6 рядків відомостей, що переадресовані іншими відділами ведення ДРВ. Погодженно 38 звернень інших відділів ведення ДРВ щодо зняття з реєстрації виборців по Межівському районі.
  Сформовано 81 наказ начальника відділу щодо внесення запису та внесення змін до запису у базі Державного реєстру виборців. Виконано 7 наказів начальника відділу щодо знищення 36 записів у базі АІТС.
  Переглянуто інформаційні екрани АІТС.
  Опрацьовано 10 виборців в екрані “Аналіз розбіжностей даних при співставленні виборців” і за результатами запиту внесено зміни до персональних даних 5 осіб. Через екран “Особистий кабінет виборця” потягом місяця переглянув свої персональні дані 20 виборців. У 16 виборців - усі дані вірні, 3 виборці- вказали спотворені персональні дані, але присутні в реєстрі з правильними персональними даними; 1- виборець відсутній в реєстрі. Направлено запит на підтвердження реєстрації виборця. Всього з початку року через екран “Особистий кабінет виборця” свої персональні дані перевірило 29 виборців. Проведено аналіз одного запису в екрані “Кратні включення”. За результатами запиту проставлено висновок “залишити запис, різні особи” даному виборці. Опрацьовано 1 виборця в екрані “вибули з установ чи МСЗ”. За результатми запиту проставлено висновок “Відомості про особу в ОМС відсутні”.
  Сформовано аналітичні звіти АІТС №№ 381, 1251, 1585. Нові записи у даних звітах відсутні.
  Опрацьовано 1 запис про виборця в аналітичного звіту АІТС № 263 “Кратні виборців, що потребують уочнення у суб’єктів подання відомотей”.За результатами запиту зміни відсутні. Опрацьовано та направлено запит по 41 виборцю в аналітичного звіту АІТС № 1683 “Схожі призвища в одній квартирі”. Як результат: персональні дані 31 виборця не потребують змін, зміни внесено до записів 10 осіб.
  Надіслано та опрацьовано відповіді на 22 запити щодо уточнення персональних даних 124 виборців. Як результат: включено до Реєстру - 7 осіб, внесено зміни до персональних даних 56 виборців, решта – не потребують змін.
  Відповідно до постанов Центральної виборчої комісії від 29 квітня 2014 року № 415 та від 02 червня 2020 року № 97 виконано покладені обов’язки інших відділів ведення, що тимчасово не працюють, а саме:
  - проставлено ознаку “помер” - 0 осіб;
  - змінено прізвище — 0 осіб;
  - прийнято 7 запитів виборців щодо отримання роздруку персональних даних з Державного реєстру виборців та надано відповідні роздруки; 2 заяви на зміну персональних даних виборця в Реєстрі;
  - надано відповіді на 8 листів Межівського РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області щодо підтвердження надання роздруку виборцю (8 осіб).
  Виконано 4 контрольні документи.
  Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії відділом було виконано наступні заходи:
  1. Опрацьовано 3 заяви виборців щодо зміни виборчої адреси відповідно до фактичного місця проживання.
  2. Надруковано та передано до дільничних виборчих комісій району попередні списки виборців та іменні запрошення виборцям.
  3. Отримано від Межівської селищної територіальної виборчої комісії відомості за формами № 2, № 13. Опрацьовано та передано до Центральної виборчої комісії.
  4. Передано до Межівської селищної та Новопавлівської і Слов’янської сілької ТВК відомості про кількість виборців включених до попередніх списків виборців по кожній із звичайних виборчих дільниць.
  5. Проведено додаткове оновлення бази даних реєстру за період з 01 по 13 жовтня 2020 року.
  6. Надруковано та передано до дільничних виборчих комісій району уточненні списки виборців.
  7. В день голосування за потребою надавалася консультація дільничним виборчим комісіям в межах компитенції відділу.
  8. В день голосування отримано від Новопавлівської та Слов’янської сільськихта Межівської селищної територіальних виборчих комісій повідомлення № 1 і № 2 , які недівкладно передавалися до Центральної виборчої комісії.
  9. Постійно в період виборчого процесу відбуваласяя передача інформації від Центральної виборчої комісії до територіальних виборчих комісій району.
  10. Отримано від дільничних виборчих комісій повідомлення про внесення змін до уточненних списків виборців у день голосування. Внесено дані повідомлення до АІТС. У 19 повідомленнях зміни відсутні, 1 повідомлення — зміни ідентифікаційних даних та виборчої адреси.